АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈA
4. ПРОСВЕТНЕ И КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ

4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 1. ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА - КРАГУЈЕВАЦ (1833-) : 1918/1959 : књ. 195, кут. 5 : 7.55 СИ.
 2. ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА - КРАГУЈЕВАЦ (1919-1954) : 1919/1954 : књ. 152, кут. 8 : 3,70.
 3. ДРУГА ВИША МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА - КРАГУЈЕВАЦ (1925-1959): 1925/1959 : књ. 120, кут. 7 : 4,35.
 4. ГИМНАЗИЈА "МИЛОШ САВКОВИЋ" - АРАНЂЕЛОВАЦ (1920-) : 1921/1948 : књ. 69, кут. 13 : 2,00 СИ
 5. МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА - РАЧА(1920-1957) : 1920/1930 : 1945/1957 : књ. 54, кут. 6 : 1.60 СИ.
 6. ДРЖАВНА СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА - КРАГУЈЕВАЦ (1941-1947): 1941/1947 : књ. 25, ф. 3, св. 11 :1,10.
 7. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1947-1961) : 1947/1961 : 2,00.
 8. УЧИТЕЉСКА ШКОЛА МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ - КРАГУЈЕВАЦ (1870-1972) : 1918/1972 : књ. 316, кут. 55 : 12,5 СИ.
 9. ВЕЖБАОНИЦА УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1920-1949) : 1920/1949 : књ. 12 : 0,30.
 10. ДРЖАВНА ТРГОВАЧКА АКАДЕМИЈА - КРАГУЈЕВАЦ (1943-1959) : 1943/1959 : књ. 36. ф. 6 : 1,00.
 11. ТРГОВАЧКА ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ - КРАГУЈЕВАЦ (1948-1967) : 1948/1947 : 3,60.
 12. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА - РАЧА (1957-1967) : 1957/1967 : књ. 87, кут. 12 : 2,05 СИ.
 13. ДРЖАВНА МЕШОВИТА ГРАЂАНСКА ШКОЛА - РАЧА (1943-1945) : 1943/1945 : књ. 5, кут. 1 : 0,15 СИ.
 14. ОФИЦИРСКИ КУРС И ШКОЛА ЗА ПАРТИЈСКЕ КАДРОВЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1945-1950) : 1945/1950 : књ. 8 : 0.20.
 15. ИНДУСТРИЈСКО- ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ

 16. СТРУЧНА ШКОЛА СА ПРАКТИЧНОМ ОБУКОМ ЗА КРОЈЕЊЕ РУБЉА И ЖЕНСКОГ ОДЕЛА - КРАГУЈЕВАЦ (1884-1962) : 1919/1962 : књ. 109, кут. 15 : 3,50 СИ.
 17. КОНЗЕРВНО - ИНДУСТРИЈСКА ШКОЛА - КРАГУЈЕВАЦ (1946-1952) 4946/1952 : књ. 38, кут. 9,1,55 СИ.
 18. ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА - РАЧА (1920-1958) : 1920/1958 : књ. 56, кут. 5 : 0,90 СИ.
 19. ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА - ТОПОЛА (1934-1948) : 1934/1935, 1939/1949 : књ. 5, кут. 1 : 0,15.
 20. ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ - РАЧА (1946-1957) : 1946/1957 (1958) : књ. 47, кут.2 : 0,40 СИ.
 21. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 22. ОСНОВНА ШКОЛА "НАДА НАУМОВИЋ" - БАДЊЕВАЦ (1869-1991) : 1919/1962 : књ. 8 : 0,10 СИ.
 23. ОСНОВНА ШКОЛА БАРЕ - БАРЕ (1919-1965) : 1919/1948 : књ. 70. кут. 3 : 0.50 СИ.
 24. ОСНОВНА ШКОЛА БАТОЧИНА - БАТОЧИНА (1900-1962) : 1900/1962 : књ. 100, св. 1 1.30.
 25. ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" - БОТУЊЕ (1919-1969) : 1926/1969 : књ. 152 : 1,50.
 26. ОСНОВНА ШКОЛА БОШЊАНЕ (не касније од 1890-1962) : 1890/1937 : књ. 39. кут. 1 : 0.30 СИ.
 27. ОСНОВНА ШКОЛА "МИЛОВАН МАРКОВИЋ - БРЗАН (1838-1991) : 1919/1963 : књ. 228, ф. 1 : 1,80.
 28. ОСНОВНА ШКОЛА БУКОВИК - БУКОВИК (1919-1962) : 1919/1944 : књ. 15, кут. 4 : 0,40 СИ.
 29. ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ - ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ (не касније од 1900-) : 1906/1910, 1922/1944 : књ. 21, кут. 2.
 30. ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКА СУГУБИНА --ВЕЛИКА СУГУБИНА (1919-1962) : 1920/1961 : књ. 13. кут. 2 : 0.30 СИ.
 31. ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКО КРЧМАРЕ - ВЕЛИКО КРЧМАРЕ (1936-1960) : 1936/1960 : књ. 7 : 0.10.
 32. ОСНОВНА ШКОЛА ВИШЕВАЦ - ВИШЕВАЦ (1919-1962) : 1919/1949 : књ. 2, кут. 1 : 0,10 СИ.
 33. ОСНОВНА ШКОЛА ВРАЋЕВШНИЦА - ВРАЋЕВШНИЦА (1894-): 1894,1904/1908,1914,1919/1945: књ. 8, кут. 6:0,70 СИ.
 34. ОСНОВНА ШКОЛА ВУЧИЋ И ТРСКА - ВУЧИЋ (1931-1962) : 1931/1962 : књ. 7 : 0,10.
 35. ОСНОВНА ШКОЛА ГОЛОЧЕЛО - ГОЛОЧЕЛО (1915-1962) : 1946/1963 : књ. 7 : 0.05 .
 36. ОСНОВНА ШКОЛА ГОРЊА САБАНТА - ГОРЊА САБАНТА (1919-1940) : 1919 1940 : кут. 1 : СИ.
 37. ОСНОВНА ШКОЛА ГРАДАЦ - ГРАДАЦ (1935-1960) : 1935/1960 : књ. 3. св. 1 : 0.05 СП.
 38. ОСНОВНА ШКОЛА ГРОШНИЦА - ГРОШНИЦА (1919-1962) : 1921/1950 : књ. 36. кут. 1 : 0.20 СИ.
 39. ОСНОВНА ШКОЛА ДОБРОВОДИЦА -ДОБРОВОДИЦА (не касније од 1900-1962) : 1941 1962 : књ. 3, св. 1 : 0,05 .
 40. ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊА РАЧА - ДОЊА РАЧА (1930-1962) : 1919/1943 : књ. 52. св. 1. кут. 3, извода 35 : 0,30 СИ.*
 41. ОСНОВНА ШКОЛА ДРАГОБРАЋА - ДРАГОБРАЋА (не касније од 1900-1962) : 1941/1962 (1963) : књ. 16 : 0,10.
 42. ОСНОВНА ШКОЛА ДРЕНОВАЦ - ДРЕНОВАЦ (1919-1962) : 1919/1962, (1963) : књ. 6 : 0,05.
 43. ОСНОВНА ШКОЛА ЖИРОВНИЦА - ЖИРОВНИЦА (1893-1958) : 1853/1958 : књ. 6 : 0,05.
 44. ОСНОВНА ШКОЛА ИЛИЋЕВО - ИЛИЋЕВО (1919-1962) : 1919/1948 : кут. 2 : 0,20 СИ.
 45. ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАНОВАЦ - ЈОВАНОВАЦ (1919-1962) : 1921 1959 : књ. 5 : 0.05.
 46. ОСНОВНА ШКОЛА ЈУНКОВАЦ - ЈУНКОВАЦ (1920-1961) : 1920 1949 : књ. 61 : 0.65.
 47. ОСНОВНА ШКОЛА КИЈЕВО - КИЈЕВО (1919-1963) : 1919/1963 : књ. 6 : 0,05.
 48. ОСНОВНА ШКОЛА " ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" - КОМАРИЦЕ (1919-1969) : 1915/1963 : књ. 89 : 0,90.
 49. ОСНОВНА ШКОЛА КОРМАН - КОРМАН (1919-1962) : 1925/1962 : књ. 6 : 0,05.
 50. ОСНОВНА ШКОЛА КОРИЋАНИ - КОРИЋАНИ (1919-1962) : 1946/1962. (1963) : књ. 7 : 0.05.
 51. ОСНОВНА ШКОЛА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" -КРАГУЈЕВАЦ (1804- ) : 1891/1960, 1965 : књ. 65. кут. 10 : 2.20. СИ.
 52. ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"- КРАГУЈЕВАЦ (1954-) : (1941/1954) : књ. 14 : 0,35.
 53. ДРЖАВНА МЕШОВИТА ГРАЂАНСКА ОСНОВНА ШКОЛА - КРАГУЈЕВАЦ (1937-1945) : 1937/1947 : књ. 36, кут. 2 : 0,75.
 54. ДРЖАВНА НАРОДНА ОСНОВНА ШКОЛА "ВОЈВОДА ПУТНИК" (1939-1947) : 1939/1947 : књ. 5 : 0,10.
 55. ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ " ВУК КАРАЦИЋ" - КРАГУЈЕВАЦ (1947-1988) : 1947/1988 : књ. 331, кут. 23 : 20,00 СИ.
 56. ПАЛИЛУЛСКА ОСНОВНА ШКОЛА "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ" - КРАГУЈЕВАЦ (1920- ) : 1920/1958 : књ. 66 : 0.90.
 57. ДРУГА НИЖА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА - КРАГУЈЕВАЦ (1946-1950) : 1948/1950 : књ. 6 : 0,12.
 58. ДРУГА ОСМОЉЕТКА - КРАГУЈЕВАЦ (1951-1954): 1951/1954 : књ. 25 : 0,50.
 59. ПОМОЋНА ОДЕЉЕЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1942-1951) : 1942/1952 : књ. 3 : 0,06.
 60. ЖЕНСКА ШКОЛА - КРАГУЈЕВАЦ (1887-1927) : 1887/1927 : књ. 2 : 0,02.
 61. ОСНОВНА ШКОЛА КЛОКА - КЛОКА (1920-1961) : 1920/1950 : књ. 26, кут. 1 : 0,20.
 62. ОСНОВНА ШКОЛА ЛАПОВО - ЛАПОВО (1896-) : 1896/1965 : 0.50.
 63. ОСНОВНА ШКОЛА МАЛО КРЧМАРЕ (1900-1962) : 1900/1962 : књ. 16 : 0.14.
 64. ОСНОВНА ШКОЛА "19. ОКТОБАР" - МАРШИЋ (1920-) : 1920/1954 : књ. 15, кут. 1 : 0,20 СИ.
 65. ОСНОВНА ШКОЛА МИРАШЕВАЦ - МИРАШЕВАЦ (1928-1962): 1928/1962 : књ. 9 : 0,10.
 66. ОСНОВНА ШКОЛА ПОПОВИЋ - ПОПОВИЋ (1924-1962) : 1924/1962 : књ. 4 : 0,05.
 67. ОСНОВНА ШКОЛА ПРЊАВОР - ПРЊАВОР (пре 1940-1948) : 1940/1948 : књ. 3, 0,02.
 68. ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕРИЦА ИВАНОВИЋ" --САРАНОВО (1867-1962) : књ. 53 : 0.40.
 69. ОСНОВНА ШКОЛА СЕПЦИ - СЕПЦ11 (1919-1960) : 1919/1960 : књ. 15 : 0,12.
 70. ОСНОВНА ШКОЛА СИБНИЦА - СИБНИЦА (не касније од 1919-1962) : 1923 1945 : 1948/1953 : књ. 20, кут. 3 : 0,50 СИ.
 71. ОСНОВНА ШКОЛА СИПИЋ - СИПИЋ (пре 1870-1962) : 1945/1962 : књ. 29. кут. 3 : 50 СИ.
 72. ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ" - ТОПОЛА (не касније од 1900- ) : 1919-1929 : 1931 /I.
 73. ОСНОВНА ШКОЛА ЦВЕТОЈЕВАЦ - ЦВЕТОЈЕВАЦ (1918-1963) : 1919/1963 : књ. 22 : 0.10.
 74. ОСНОВНА ШКОЛА ЦЕРОВАЦ - ЦЕРОВАЦ (1919-1962): 1919/1952 : књ. 20, кут. 1 : 0,20 СИ.
 75. ОСНОВНА ШКОЛА ЦРНИ КАО - ЦРНИ КАО (1893-1962) : 1920/1947 : књ. 28, кут. 2 : 0.35 СИ.
 76. ОСНОВНА ОГЛЕДНА ШКОЛА "11. ОКТОБАР" - ЧУМИЋ (не касније од 1900-) : 1903/1960 : књ. 101, кут. 8 : 1,20 СИ.
 77. ОСНОВНА ШКОЛА ШУМЕ - ШУМЕ (1901-1961) : 1920/1949 : књ. 8, кут. 1 : 0.10 СИ.
 78. ЗАВОДИ И ФОНДОВИ

 79. ЗАБАВИШТЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1926-1941) : 1926 1941 : књ. 1 : 0.01.
 80. ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКИ ЗАВОД - КРАГУЈЕВАЦ (1952- ) : 1952/1960 : кут. 59 СИ.
 81. ФОНД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ КРАГУЈЕВАЦ - КРАГУЈЕВАЦ (1974-1991) : 1974/1991 : књ. 2, ф. 30, рег. 22 : 2,60.
 82. 4.2. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ

 83. ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА - КРАГУЈЕВАЦ (1951-1952) : 1951/1952 : књ. 1. кут. 1 : 0.10
 84. СПОМЕН ПАРК 1 КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР" - КРАГУЈЕВАЦ (1960- ) : (1953-1959) . 1960 1963 : књ. 5. кут. 5 : 0.80 СИ.
 85. ДИЛЕТАНТСКО ПОЗОРИШТЕ - РАЧА (1920-1941) : 1920/1929 : кут. 1 : 0.10.
 86. НАРОДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА - РЕСНИК (1921-1941) : 1928/1938 : кут. 1 : 0,10.
 87. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1969-1990) : 1969/1990 : књ. 43, ф. 37, св. 92 : 9,93.
 88. ОСНОВНА ЗАЈЕДНИЦА НАУКЕ РЕГИОНА ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА - КРАГУЈЕВАЦ (1976-1990): 1976/1990 : књ. 58, фас. 56, рег. 17 : 6,50.
 89. НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ - КРАГУЈЕВАЦ (1964-1977) : 1964/1977 : књ. 8, свеж. 2, рег. 10 : 1,05.
 90. РЕГИОНАЛНА САМОУПРАВНА ЗАЈЕДНИЦА ИНФОРМИСАЊА - КРАГУЈЕВАЦ (1971-1986) : 1971/1986.
 91. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1952 -) : (1948/1952) : 1952/1988 : књ. 35, кут. 43 : 10.00 СИ.
 92.